ลิขสิทธิ์


ภาพและข้อความบนบล็อคนี้ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของนิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ ไม่สงวนสิทธิ์หากจะนำไปเผยแพร่ความรู้ แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เชิงการค้าทุกช่องทาง

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เทคนิค "สร้างราก" บอนไซ เกาะหิน

              ต้น เพรมน่า ทรงเกาะหิน

              “บอนไซเกาะหิน”  เป็นหนึ่งในการเลียนแบบต้นไม้ในธรรมชาติ หัวใจสำคัญของการสร้างชวนชมรูปทรงนี้ไม่ใช่ง่ายเลย เพราะต้องหาต้นไม้ที่มีรากยาวๆ มาเกาะกับหิน
การทำจึงต้องทำกันตั้งแต่ต้นไม้เล็กๆ แต่ก็จะหาต้นไม้ที่มีรากรอบต้น ขนาดรากเท่ากัน และรากยาวๆ ได้ยากเช่นกัน
นักทำบอนไซจึงต้องใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างรากต้นไม้ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ได้รากที่มีขนาดเท่ากัน ยาว และมีรอบต้น
เขามีวิธีการทำกันอย่างไร นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับมีคำตอบ

ขั้นตอนสร้างราก ต้นมะสัง สำหรับทำทรงเกาะหิน


1. นำต้นกล้ามะสังที่เกิดจากการเพาะเมล็ด ขนาดต้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อนำมาสร้างราก

2. ตัดยอดต้นกล้าทิ้งแล้ว เหลา เพื่อเสียบต่อราก

3. เลือกต้นมะสังขนาดที่ต้องการ จากนั้นทำการเลาะเปลือกยาวประมาณ 2 นิ้ว ลักษณะเดียวกับการตอนกิ่งต้นไม้

4.ลอกเปลือก เพื่อนำต้นกล้ามะสังเพาะเมล็ดมาเสียบ

5. นำดินเหนียวมาหุ้มส่วนที่ลอกเปลือกออก เพื่อให้รากของมะสังเพาะเมล็ดเติบโตได้

6. นำต้นกล้ามะสังเพาะเมล็ดมาเสียบต่อกับเปลือก

7. เสียบต่อรากจนรอบต้น

8. จากนั้นใช้เชือกฟางรัดตรงรอยเสียบ

9.รัดให้แน่น

10.หุ้มรากด้วยขุยมะพร้าว ขุยมะพร้าวจะเก็บความชื้นได้ดี

11.รัดด้วยเชือกให้แน่น

13. ประมาณ 15 วัน รากจะค่อยๆ เดิน

14. เมื่อรากเดินดีแล้ว ก็ตัดลงมาปลูกลงดิน หรือในกระถางก็ได้

15. รากที่เกิดจากการเสียบต่อรากจะยาว มีขนาดใกล้เคียงกัน นำมาเกาะหินได้ง่าย